Consulting service for Golf Course and Turf facilities

Iwasaki Sangyo KAGOSHIMA JAPAN

 • เพิ่มขนาดตัวอักษร
 • ขนาดตัวอักษรปกติ
 • สดขนาดตัวอักษร
หน้าเเรก | รายละเอียดของการจัดการและให้คำปรึกษา

รายละเอียดของการจัดการและให้คำปรึกษา

การจัดการและให้คำปรึกษาในการพัฒนาสนามกอล์ฟ

 • การควบคุมจัดการและดูแลแก้ไข การก่อสร้างสนามกอล์ฟ
  • การทำสัญญาเป็นผู้ควบคุมจัดการ และดูแลสนามกอล์ฟ
  • กาีรจัดคอร์สฝึกอบรมพนักงาน
  • การติดต่อประสานงานกับผู้ออกแบบสนามกอล์ฟและเชปเปอร์
 • การควบคุมจัดการและให้คำปรึกษาในการก่อสร้างสนามฝึกหัดกอล์ฟ
  และสิ่งอำนวยความสะดวกรอบบริเวณ
  • การตรวจทานซ่อมแซม และดำเนินการจัดการ
 • การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารจัดการกอล์ฟคลับ
  • การทำสัญญาเป็นผู้ควบคุมจัดการ และดูแลสนามฟุตบอล

การให้คำปรึกษาในการสร้างสนามฟุตบอล

 • การควบคุมจัดการและดูแลแก้ไข การก่อสร้างสนามฟุตบอล
  • การทำสัญญาเป็นผู้ควบคุมจัดการและดูแลสนามฟุตบอล

การให้คำปรึกษาโดยรวมเรื่องการก่อสร้าง

 • การให้คำปรึกษาด้านโยธาธิการ
 • การให้คำปรึกษาด้่านการชลประทาน
 • การให้คำปรึกษาด้านวิศวการเกษตร
 • การให้คำปรึกษาด้านการจัดสวนและการปลูกต้นไม้รอบบริเวณ
 • การติดต่อประสานงานกับผู้วางแปลนที่ดิน (landscaper)

altaltalt
altaltalt

ติดต่อสอบถามได้ที่ :
โทร. : +81-99-227-4678
FAX : +81-99-239-8080
เเบบฟอร์มอีเมล